Despre ansamblu:

Constituit în noiembrie 2006, ansamblul de dansuri “Hora Belinţului” format din elevii de ieri şi de azi ai şcolii a desfăşurat o activitate susţinută, munca depusă de aceşti tineri şi talentaţi dansatori fiind răsplătită prin rezultatele obţinute şi prin aplauzele pe care le-au primit la sfârşitul fiecărei reprezentaţii. În primăvara anului 2007 participă şa festivalul de folclor “Vetre străbune” cu obiceiul “La rugă la Belinţ”, ocupând locul I la etapa zonală şi tot locul I la etapa judeţeană. În cadrul concursului de emulaţie folclorică a datinilor, cântecelor, obiceiurilor şi jocurilor străbune “Lada cu zestre a neamului”, organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Consiliului Judeţean Timiş, intră în competiţie cu toate formaţiile similare din judeţ, obţinând premiul I la faza zonală şi premiul II la faza judeţeană. În luna august 2007 participă şa festivalul de folclor de la Gyula – Ungaria. În anul 2008 participă la festivalul de folclor “Vetre străbune” cu trei suite de dansuri, obţinând locul I atât la etapa zonală cât şi la cea judeţeană.

De asemenea a prezentat suite de dansuri în emisiunile de folclor de la T.V.R. Timişoara, Televiziunea Favorit şi Televiziunea Europa Nova Timişoara.

Articole despre ansamblul Hora Belinţului: