– 5 iulie 1369: prima atestare documentară

– 1774 – 1776: înfiinţarea şcolii

– 1785: înfiinţarea Protopopiatului Belinţ (desfiinţat în 1940)

– 1786: întemeierea cătunului Darva (azi, o stradă din Belinţ) de către românii dislocaţi din Darva (Darova) pentru a le face loc coloniştilor germani, unguri şi slovaci

– 1794: se naşte Dimitrie Petrovici-Stoichescu (vezi mai jos)

– 1794 – 1796: Dimitrie Ţichindeal (numit de Eminescu “gură de aur”) este “învăţătorul tinerimei din Belinţ”

– 1806: se naşte Ioan Haţeg (vezi mai jos)

– 1807: Ştefan Atanasievici din Lugoj, protopopul Gheorghe Petrovici din Belinţ, Petru Popovici din Bocşa şi preotul Dimitrie Ţichindeal din Becicherecu Mic semnează un Recurs majestic adresat împăratului şi regelui Francisc I, în care cer stăruitor un director român pentru şcolile din Banat

– 1842: se naşte Damaschin Carabaş (d. 1915), zis şi Tata China sau China lu Fonă, rămas în amintirea belinţenilor prin finanţarea multor lucrări de utilitate publică

– 1848 – 1849: revoluţia în aduce acasă la Belinţ pe învăţătorul Ioan Haţeg din Lipova, cel care l-a iniţiat în cântarea bisericească pe Andrei Şaguna, viitorul mitropolit al Ardealului, pe când acesta studia la Budapesta. Tot acum, Dimitrie Petrovici-Stoichescu, fiul protopopului Gheorghe Petrovici, este ales, în adunarea naţională din 15/27 iunie 1848 de la Lugoj, vicar episcopesc al Timişoarei, în locul sârbului Panteleimon Jivcovici

– 1865: se naşte învăţătorul Constantin Pava (d. 1934)

– 1879: se înalţă localul vechii şcoli, cu două clase; în 1893 i se mai adaugă una

– 1882: prima atestare a corului din Belinţ

– 1884 – 1885: Iuliu Vuia este învăţător la Belinţ

– 1896: prima mărturie despre existenţa echipei de teatru

– 1900: înfiinţarea grădiniţei

– 1917: în primăvară, la Darniţa, lângă Chiev, se constituie prima unitate de voluntari, aproape numai din prizonieri bănăţeni: Compania 1, Batalionul 1. Portdrapel este belinţeanul Dimitrie Lăzărel-Lăzărescu, devenit erou literar într-o carte a lui Cassian R. Munteanu. După ce a trecut prin focul marilor bătălii de la Mărăşeşti, Muncelu şi Panciu, steagul lui D. Lăzărel este donat bisericii, apoi Muzeului Banatului din Timişoara

– 1918 1 Decembrie: protopopul Gherasim Sârbu conduce la Alba delegaţia belinţeană (Constantin Adam – Tuia, Toma Haţeg – Talpeş, Dimitrie Marcu – Peşteanu, Constantin Mateica – Miciconi, Gheorghe Mateica – Iosa, Ioan Trufaş – Boambă, Ştefan Bădescu şi învăţătorul Constantin Pava), mandatată să voteze unirea Banatului cu România

– 1922: se naşte în Belinţ actorul Horia Căciulescu

– 1922 – 1948: pe locul actualei şcoli funcţionează o şcoală de gospodărie casnică

– 1933: ia fiinţă asociaţia sportivă “Avântul”

– 1934: ancheta Institutului Social Banat – Crişana în Belinţ (între cercetători: compozitorul Sabin V. Dragoi)

– 1935: apare lucrarea lui Sabin Drăgoi 30 de coruri din Belinţ (v. foto)

– 1938: apare la Timişoara lucrarea Anchetă monografică în comuna Belinţ (v. foto)

– 1942: apare Monografia muzicală a comunei Belinţ de Sabin Drăgoi (v. foto)

– 1962 – 1973: funcţionează la Belinţ un liceu teoretic

– 1970: sub egida Institutului de Filozofie al Academiei, apare la Bucureşti lucrarea Două sate (Belinţ şi Comana). Structuri sociale şi progres tehnic (v. foto)

– 1994: la şcoală se ţine în octombrie Al 8-lea Simpozion Naţional de Dialectologie

notă: cărţile menţionate mai sus se găsesc la Muzeul Şcolii din Belinţ